Información ao alumnado

O profesorado do IES Xograr Afonso Gómez de Sarria está traballando na programación en E-Dixgal e Aula Virtual de actividades curriculares para que o seu alumnado as poida realizar e facer o seguimento. NON TERÁN CARÁCTER DE AVALIABLES.

 

Recomendacións:

 

Tentar manter o horario escolar na casa.

 

Para as materias que manexan habitualmente E-Dixgal e Aula Virtual, continuar traballando como é costume.

 

Para o resto de materias que non empregaban E-Dixgal e Aula Virtual:

 

1º e 2º ESO: o profesorado está habilitando materiais en E-Dixgal.

 

3º e 4º ESO, Bacharelato e Ciclo: o profesorado está habilitando materias en Aula Virtual.

 

 

Acceso ás aulas virtuais: na parte superior-dereita desta páxina

Acceso ás aulas E-Dixgal: eva.edu.xunta.es

 

 

Queremos trasladar ao alumnado que cursa 2º Bacharelato que contan co compromiso da totalidade do equipo docente. Estamos nas aulas virtuais e estamos á vosa disposición. Manter calma, traballar diariamente, contactar co profesorado e repasar. ÁNIMO