ENSINANZAS DO INSTITUTO

 

     O noso instituto oferta as seguintes ensinanzas:

 

                                      - ESO: 1º, 2º, 3º, 4º  Curso

                                      - BACHARELATO: 1º, 2º Curso

                                                            Modalidade de CIENCIAS

                                                            Modalidade de HUMANIDADES e CIENCIAS SOCIAIS

                                      - Seccións BILINGÜES:

                                                            E.P.V.A. de 3º ESO en Inglés

                                                            FILOSOFÍA de 1º BACH en Inglés

 

                                      - CICLO MEDIO:

 CICLO MEDIO DE VÍDEO DISC-JOCKEY E SON

https://www.edu.xunta.es/fp/ciclo/MIMS01

Familia Profesional:
IMAXE E SON

Duración: 2.000 HORAS

TITULACIÓN: TÉCNICO

 

- CONDICIÓNS DE ACCESO:

Con carácter xeral, a totalidade das prazas ofrecidas nun centro e ciclo distribúense por cupos de acceso cunha reserva específica de prazas. Hai tres cupos diferentes de acceso:

Cupo de acceso directo, para persoas que posúen o título da ESO, título de técnico ou titulacións equivalentes.

Cupo de acceso por PCPI, para as persoas que teñen os módulos obrigatorios dos PCPI do curso 2011-2012 ou seguintes.

Cupo acceso por proba, para as persoas que teñen certificación de superación das probas de acceso a ciclos e non cumpran os requisitos anteriores.

A distribución, ao comezo do proceso de admisión, das prazas dispoñibles para cada ciclo e para cada centro é:

 


Acceso directo            Acceso por PCPI           Acceso mediante proba

   até o 70%          2/3 do 30% restante          1/3 do 30% restante

                        10% para persoas discapacitadas

             5% a maiores para deportistas de alto rendemen


 

Cando a demanda de prazas supere a oferta, hai establecidos uns criterios de selección. Estes criterios ordenan os candidatos/as por maior nota de acceso:

Cupo de acceso directo: notas de 4º ESO, nota media de ciclo medio.

Cupo de acceso por PCPI: nota dos módulos obrigatorios do 1º cuadrimestre de 2º de PCPI.

Cupo de acceso por probas: nota da proba de acceso a grao medio.

 

Máis información no Instituto

 

 

                                      - ESCOLA OFICIAL de IDIOMAS:

                                                             INGLÉS e FRANCÉS (Sección de Noia)