1º de Bacherelato:Solución actividades da páx. 108 (cuestións 1 ao 6)

Tedes as Solución as actividades da pax. 108 (cuestións 1 ao 6) na páxina web do departamento:

xanferreira.jimdo.com