3º de ESO-XEOGRAFIA Publicacion notas 2º parcial da 1ª avaliación

Tedes as notas do 2º parcial na páxina web do Departamento (apartado notas-3º de ESO), podedes ir diirectamente picando no seguinte enlace.

http://xanferreira.jimdo.com/3%C2%BA-de-eso-xeografia/notas/