PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS

CURSO 2022/2023

CURSOS PARES (2º ESO, 4º ESO e 2º BACHARELATO):

ARTES PLÁSTICAS       

CASTELÁ               CIENCIAS NATURAIS             ECONOMÍA                            EDUCACIÓN FÍSICA                     FILOSOFÍA               

FÍSICA-QUÍMICA

FRANCÉS GALEGO INGLÉS LATÍN MATEMÁTICAS

MÚSICA

RELIXIÓN TECNOLOXÍA XEOGRAFÍA-HISTORIA ORIENTACIÓN PXA