Integrantes do departamento

No curso 2022-2023, o departamento de Tecnoloxía está formado polos profesores:

  • Emilio Regueira Núñez
  • Felipe Roget Salgado (Xefe de Departamento)