ADAPTACIÓNS DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS

CONSULTA AS ADAPTACIÓNS DIDÁCTICAS EN TODAS AS MATERIAS

CASTELÁN    GALEGO    MATEMÁTICAS    HISTORIA    BIO-XEO

INGLÉS    FRANCÉS    FÍSICA&QUÍMICA    MÚSICA    PLÁSTICA

FILOSOFÍA    TECNOLOXÍA    ECONOMÍA    ED.FÍSICA    GREGO    

LATÍN    XADREZ    RELIXIÓN