COMUNICACIÓN E CONTACTO CO INSTITUTO

Mediante CORREO ELECTRÓNICO ou TELÉFONO.

DURANTE O ESTADO DE ALARMA O  INSTITUTO PERMANECERÁ PECHADO.

TELÉFONO DE CONTACTO    881866831

CORREO ELECTRÓNICO   ies.virxedomar.noia@edu.xunta.es