COMUNICACIÓN DA DIRECCIÓN DO IES VdM

SOBRE TRABALLO e TAREFAS do ALUMNADO para os PRÓXIMOS DÍAS

Dende a Dirección do IES Virxe do Mar, queremos comunicar ás familias do noso alumnado, que nos próximos días van recibir tarefas das diferentes materias no seu CORREO electrónico e na AULA VIRTUAL. Deben estar atentos e consultar periódicamente ambas plataformas para poder realizar diariamente os traballos encomendados polo profesorado.