Modificación da programación do departamento de Francés