Modificación da programación do departamento de matemáticas