Modificación da programación do departamento de linguas clásicas