Modificación da programación do departamento de filosofía