COMUNICACIÓN AOS CENTROS ESCOLARES DEBIDO A NOVAS MODIFICACIÓNS NAS OBRAS DA RÚA PROGRESO