ADMISIÓN FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA CURSO 2018/2019

Normativa reguladora: Orde do 13 de xullo de 2015 pola que se regulan as ensinanzas de FP Básica.

Oferta de postos escolares:

 Servizos Administrativos: 20                 Mantemento de Vehículos: 20 prazas.

Prazos:

Presentación de solicitudes: Do día 3 ata as 13:00 horas do día 11 de setembro.

Listaxe do alumnado admitido e non admitido: 12 de setembro.

Período de reclamación ante a dirección do centro: 13 e 14 de setembro.

Matrícula: Do 13 ao 20 de setembro