CONCURSO PÚBLICO PARA A CONTRATACIÓN DA CAFETERÍA DO IES DE VILALONGA 2015-16