SELECTIVIDADE 2014

Calendario de realización da PAU (fase xeral e específica) do 2014

Convocatoria de XUÑO: do 11 ao 13 de Xuño de 2014

Convocatoria de SETEMBRO: do 17 ao 19 de Setembro de 2014

Para máis información consultar a páxina da CIUG, Comisión Interuniversitaria de Galicia