ENTREGA NOTAS XUÑO

25/06/2019 11:00
25/06/2019 12:00
Europe/Madrid

Os boletíns de notas finais da ESO, 1º BAC e da FP (réxime ordinario) serán entregadas polo/a profesor/a titor/a na aula de referencia do grupo o martes 25 de xuño as 11h. O alumnado da ESO beneficiario do fondo de libros deberá telos entregalos nesta data.