AMPLIACÍON DO PRAZO PARA SOLICITAR PRAZA NOS CICLOS DA FP DUAL

IMPORTANTE!. Amplíase o prazo para solicitar praza en calquera dos tres ciclos da FP Dual (Axencias de Viaxes e Xestión de Eventos, Aplicacións web e Administración e Finanzas). O prazo remata ata o momento que queden cubertas as prazas ou ata o inicio do curso escolar.

Para realizar a solicitude e/ou informarse podedes pasar polo IES.