PONDERACIÓN DAS MATERIAS DA ABAU

Publicación dos parámetros de ponderación das materias de opción e troncais de modalidade da proba de avaliación do bacharelato para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do SUG para o curso 2017/2018. Para máis información preme aquí.