Horarios, Avaliacións, Calendario Escolar, Horario grupos, Exames

CALENDARIO ESCOLAR 2020-21

CALENDARIO ESCOLAR oficial 2019-20.

 festividade elixida no IES Valadares PENDENTE DE APROBAR

 

CALENDARIO DE EXAMES CURSO 2020-21

Este calendario pode estar suxeito a cambios ou modificacións, nunca sustituirá a información directa dos profesores. Incluso algunha vez pode ter algún erro, confirmar sempre na aula co profesor.
1ºA
  Data Materia         
Observacións         
   13/04/2021  xeografía  Relevo de Asia
   14/04/2021  Mates  ecuaciones
   09/04/2021  matemáticas  problemas de ecuaciones
   16/04/2021  Bioloxía  recuperación 2º trimestre
       
       
1ºB
   Data Materia Observacións
   14/04/2021  xeografía  mapa de Asia
  09/04/2021 biología T3 plantas T4 invertebrados
   09/04/2021  mates  problemas de ecuaciones
       
1ºC
   Data Materia Observacións
   09/04/2021  matemáticas  ecuaciones algebraicas y problemas
  16/04/2021 geografía mapa Físico Asia
   04/05/2021  inglés  gramática
  07/05/2021 inglés writing/listening
  13/05/2021 francais gramaire
       
1ºD
   Data Materia Observacións
   23/04/2021  inglés  writing task
  30/04/2021 inglés speaking test
  04/05/2021 inglés 6VR
  05/05/2021 inglés writing/listening
  11/05/2021 francés grammaine
       
1ºE    
  Data Materia Observacións
       
1ºF      
  Data Materia Observacións
       

2ºA

   
Data   
Materia
Observacións
     
2ºB
Data Materia Observacións
     
2ºC
Data Materia Observacións
 09/06/2021  lengua castellana  Gramática
14/05/2021 lengua castellana trabajo de lectura
06/05/2021 lengua gallega exame lectura "O que sei do silencio"
13/05/2021 lengua gallega exame parcial
10/06/2021 lengua gallega exame final
20/04/2021 física y química reacciones químicas
 23/04/2021  tecnología  estructuras
26/04/2021 matemáticas expresiones algebraicas Parte 2
 11/05/2021  inglés  parcial
05/04/2021 LC literatura
     

2ºD

Data  Materia  Observacións
 07/05/2021  língua galega  libro
12/05/2021 língua galega  
11/05/2021 portugués tema 7 y 8
18/06/2021 portugués tema 9 y 10
05/05/2021 lengua  
11/04/2021 física y química recuperación
21/04/2021 física y química  
09/06/2021 lengua  
23/04/2021 tecnología estructuras
14/04/2021 matemáticas recuperación
     
2ºE    
 Data Materia  
 04/05/2021  tecno  tema 4
     
2ºPMAR    
Data  Materia  Observacións
     
3ºA
Data                   Materia                      
Observacións          
       
       
3ºB
 Data   Materia Observacións
       
3ºC
Data   Materia Observacións
       
3ºD
Data   Materia Observacións
       
3ºE      
Data   Materia Observacións
       
3ºF/PMAR
Data   Materia Observacións
       
4ºA
Data                Materia                      
Observacións          
 14/05/2021  Ámbito  trabajos literatura/historia
10/05/2021 inglés tema 6
04/05/2021 Ámbito  
07/06/2021 inglés tema 7
     
4ºB
 Data Materia Observacións
     
4ºC
 Data Materia Observacións
 30/04/2021  gallego  trabajo vídeo
30/04/2021 gallego libro lectura
04/05/2021 economía bloque 5
08/06/2021 economía global
12/05/2021 lengua literatura
23/05/2021 lengua libro
07/06/2021 gallego trabajo
15/06/2021 gallego global
18/06/2021 gallego recuperación
 semana del 4/05/2021  latín  exposición
 semana del 25/05/2021  latín  exposición en grupos
03/06/2021 latín examen
26/04/2021 matemáticas examen
 22/04/2021  matemáticas  fracciones
     
4ºD    
 Data Materia Observacións
     
4ºE    
Data Materia Observacións
     

1º BACH

ARTES

   
Data Materia Observacións
     

1º BACH

C-TECNOL.

   
Data Materia Observacións
     

 

CALENDARIO DE AVALIACIÓNS. CURSO 2020/21

Prreavaliación ou Avaliación incial:  20 de outubro ata o 27 de outubbro

1º AVALIACIÓN: 14, 15, 16, 17 e 21 de decembro

AVALIACIÓN: 18-25 de marzao

3º AVALIACIÓN: 22-23 de xuño (sen confirmar)

 

 

 

Distribuir contido