PROXECTO LINGUASNET DO PROGRAMA LEONARDO DA VINCI

Na paxina http://www.linguasnet.com pertencente o proxecto Leonardo Da Vinci podes atopar varios cursos
interactivos de idiomas., entre eles Inglés e Portugues.

Aínda que os cursos estan orientados fundamentalmente os inmigrantes co obxecto de facilitarlle a comprensión dun idioma tamén son moi útiles para o alumnado que se atope estudiando algunha destas linguas.