RECURSOS DE PORTUGUÉS


Na táboa que se atopa debaixo amósanse unha gran variedade de recursos para facilitar a aprendizaxe do idioma portugués, tales como gramáticas, periodicos on-line, radios, dicionarios, chat,etc.


Vínculos Descripción
Gramática
portuguesa
Gramática portuguesa (en portugués)
Gramática portuguesa Gramática portuguesa (en portugués)
Babel
Mundo
Portal para a aprendizaxe do portugués
Priberam Dicionario portugués da lingua. Máis de 95000 entradas.
Travlang Diferentes diccionarios que inclúen o portugués (inglés)
My
Language Exchange
Para buscar xente coa que falar en portugués. Multitude de opcións.
Periódicos
de Portugal
Listado de periódicos de Portugal
Periódicos
de Brasil
Listado de periódicos de Brasil
Radios
de Portugal
Lista de radios de Portugal
Radios
de Brasil
Lista de radios de Brasil.