Skip to Content

___________________________________________________________________

O IES Urbano Lugrís de Malpica de Bergantiños imparte as ensinanzas dos catro cursos de ESO coa seguinte oferta educativa:

Seccións Bilingües :

 

Oferta de Francés 1ª lingua estranxeira

Materias por niveis

1º ESO

- Bioloxía e xeoloxía
- Xeografía e historia
- Educación física
- Lingua galega e literatura
- Lingua castelá e literatura
- Primeira lingua estranxeira inglés ou francés
- Matemáticas
- Educación plástica, visual e audiovisual
- Segunda lingua estranxeira francés ou Reforzo
- Promoción de estilos de vida saudables
- Relixión católica ou valores éticos

 

2º ESO

- Bioloxía e xeoloxía
- Xeografía e historia
- Educación física
- Lingua galega e literatura
- Lingua castelá e literatura
- Primeira lingua estranxeira inglés ou francés
- Matemáticas
- Música
- Programación
- Tecnoloxía
- Segunda lingua estranxeira francés ou Reforzo
- Relixión católica ou valores éticos

 

 

3º ESO

Obrigatorias
- Bioloxía e xeoloxía
- Xeografía e historia
- Educación física
- Lingua galega e literatura
- Lingua castelá e literatura
- Primeira lingua estranxeira inglés ou francés
- Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas ou aplicadas
- Física e química
- Tecnoloxía
- Educación Plástica, visual e audiovisual
- Música
- Relixión católica ou valores éticos
Optativas
- Segunda lingua estranxeira francés 
- Cultura clásica

 

 

3º ESO PMAR

- Ámbito científico técnico
- Ámbito lingüístico social
-Ámbito de linguas extranxeiras
- Relixión católica ou valores éticos
- Cultura clásica
- Educación física
- Educación plástica, visual e audiovisual
- Tecnoloxía

 

4º ESO

Obrigatorias
- Xeografía e historia
- Educación física
- Lingua galega e literatura
- Lingua castelá e literatura
- Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas ou aplicadas
- Primeira lingua estranxeira inglés ou francés
- Relixión católica ou valores éticos
Optativas
- Música
- Economía
- Tecnoloxías da información e da comunicación
- Tecnoloxía
- Latín
- Bioloxía e xeoloxía
- Educación plástica, visual e audiovisual
- Segunda lingua estranxeira francés
- Física e química
- Ciencias aplicadas á actividade profesional
- Iniciación á actividade emprendedora e empresarial


page | by Dr. Radut