Presentación - Inicio Curso

  • Presentación 1º FPB_ELE curso 2019/20:

                 - Terá lugar o día 20 de setembro as 12:00  no Taller 18.

                 - As clases comenzarán o día 23 as 08:45.