CICLO MEDIO MANTEMENTO ELECTROMECÁNICO

 

Curso 2018-19

Programacións dos módulos RÉXIME XERAL ORDINARIO

 

- MP0954 Montaxe e mantemento eléctrico-electrónico

 

 - MP0951 Electricidade e automatismos eléctricos

 

  Programacións dos módulos RÉXIME DE PROBA LIBRE

 

- MP0954 Montaxe e mantemento eléctrico-electrónico LIBRES