Marítimo Pesqueira

Información Xeral

Oferta do departamento

Centro homologado para impartir a formación conducente á expedición do Título Profesional de "Operador General Sistema Mundial de Socorro e Seguridade Marítima".

C.S. DE NAVEGACIÓN, PESCA E TRANSPORTE MARÍTIMO.

C.S. DE SUPERVISIÓN E CONTROL DE MÁQUINAS E INSTALACIÓNS DO BUQUE.

C.M. DE PESCA E TRANSPORTE MARÍTIMO     

C.M. DE OPERACIÓN, CONTROL E MANTEMENTO DE MÁQUINAS E INSTALACIÓN DO BUQUE


Carnés e habilitacións profesionais que se obteñen en cada ciclo


 Espazos e equipamentos    

 

 

 

Distribuir contido