Electricidade e Electrónica

OFERTA FORMATIVA

As nosas ensinanzas

Ciclo Medio: Técnico en Instalacións Eléctricas e Automáticas

Adicase ao montaxe e mantemento de infraestruturas de telecomunicación en edificios, instalacións
eléctricas de baixa tensión, máquinas eléctricas e sistemas automatizados.

Impartido en horario diurno.

 

Información da titulación

Ciclo Medio: Técnico en Instalacións de Telecomunicacións

Adicase ao montaxe e mantemento de instalacións de telecomunicacións e audiovisuais, instalacións de radiocomunicacións e instalacións domóticas.

Impartido en horario diurno.

 

Información da títulación

Ciclo Superior: Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos e Automatizados

Adicase ao deesenvolvemento de proxectos e a xestion e supervision a montaxe e o mantemento de instalacións electrotécnicas para baixa tensión (REBT).

Tamén  supervisa o mantemento de instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións.

Impartido en horario diurno.

 

Información da titulación

Ciclo Superior: Técnico Superior en Mantemento Electrónico

Adicase a manter e reparar equipamentos e sistemas electrónicos, profesionais, industriais e de consumo.

Tamen planifica e organizar os procesos de mantemento.

Impartido en horario diurno.

 

Información da titulación

Ciclo Superior: Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicacións e Informáticos

Adicase a desenvolver proxectos, así como xestionar e supervisar a montaxe e o mantemento das infraestruturas comúns de telecomunicacións e de sistemas e equipamentos de telecomunicacións.

Oferta Modular.

Impartido en horario nocturno.

 

 

Información da titulación

Programa de Cualificación Profesional Inicial: Instalacións Electrotécnicas e de Telecomunicacións

Ensinase a realizar operacións auxiliares na montaxe e no mantemento de elementos e equipamentos de instalacións electrotécnicas e de telecomunicacións en edificios e en conxuntos de edificios.

 

 

Información do programa

Os nosos recursos formativos

 

 

 

        

 • Instalacións de seguridade e CCTV
 •  Domótica

 

Carnés profesionais por ciclo

C. M. Técnico en Instalacións Eléctricas e Automáticas
 • Certificados de profesionalidade de nivel 2.
 • Nivel básico en prevención de riscos laborais.
 • Carné de persoal instalador autorizado en baixa tensión categoría básica (IBTB).
 • Carné de persoal instalador autorizado en baixa tensión categoría especialista (IBTE).

(Fonte: páx. 23 do RD 28/2010 do CV do Ciclo Medio de Técnico en instalacións eléctricas e automáticas )

C. M. Técnico en Instalacións de Telecomunicacións
 • Certificados de profesionalidade de nivel 2.
 • Nivel básico en prevención de riscos laborais.

(Fonte: Páx. 16 do RD 178/2010 do CV do Ciclo Medio de Técnico en Instalacións de Telecomunicacións)

C.S. Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos e Automatizados
 • Certificados de profesionalidade de nivel 3.
 • Nivel básico en prevención de riscos laborais.
 • Certificado de Cualificación Individual en Baixa Tensión categoría básica (IBTB).
 • Certificado de Cualificación Individual en Baixa Tensión categoría especialista (IBTE).
 • Carné instalacións tipo A (infraestruturas de telecomunicación en edificios ou conxuntos de edificacións).

(Fonte: Páx. 18 do RD 138/2011 do CV do Ciclo Superior Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos e Automatizados)

C.S. Técnico Superior en Mantemento Electrónico
 • Certificados de profesionalidade de nivel 3.
 • Nivel básico en prevención de riscos laborais.
 • Carnes de instalación en servizos de telecomunicación no interior dos edificios e da actividade de instalación ou mantemento de equipamentos e sistemas de telecomunicacións, en todos os seus tipos de instalacións.

(Fonte: Páx. 18 do RD 1578/2011 do CV do Ciclo Superior Técnico superior en mantemento electrónico)

C. S. Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicacións e Informáticos
 • Certificados de profesionalidade de nivel 3.
 • Nivel básico en prevención de riscos laborais.
 • Cualificación técnica (empresa instaladora), no ámbito do regulamento regulador da actividade de instalación e mantemento de equipamentos e sistemas de telecomunicación, en todos os seus tipos de instalación.

(Fonte: RD do 210/2012 Técnico superior en sistemas de telecomunicacións e informáticos)

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA
 • Certificados de profesionalidade de nivel 1

 

Máis información en: Regulación de las actividades

Distribuir contido