Probas libres FP

Probas libres de títulos de FP LOE

 

 

As probas libres teñen por finalidade permitir ás persoas participantes obteren directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional.

Máis información en: http://www.edu.xunta.es/fp/probas-libres-convocatoria-actual

 

 

Curso 2017-18

Solicitudes de admisión: do 17 ao 30 de abril ás 13:00 h.

Matrícula: do 15 ao 21 de maio ás 13:00 h.

Liberados e adxudicación continuada: do 23 ao 31 de maio ás 13:00 h.

Calendario do proceso de admisión

Instrucións de admisión e matrícula

 

A xornada de acollida terá lugar o martes 12 de xuño, ás 10:30 h na Sala de reunións do  Centro.

Deberá traerse o DNI para identificarse na xornada.

Os exames teóricos serán os días 13 e 14 de xuño.

Os exames prácticos serán os días 18 e 19 de xuño.

 

 

 

 

Distribuir contido