Probas de acceso FP

Información

 
 
Estas probas están destinadas a aquelas persoas que, carecendo dos requisitos académicos para acceder directamente, queiran cursar un ciclo formativo de formación profesional.
 
Máis información en: http://www.edu.xunta.es/fp/probas
 
 

 
Distribuir contido