Convocatoria extraordinaria á proba específica de acceso ao Nivel I de grao medio das ensinanzas conducentes á obtención do título de técnico deportivo na modalidade de fútbol

A proba terá lugar nas instalacións deportivas do CAD Real Club Deportivo de La Coruña (Agra de Marcés, San Tirso de Mabegondo, 15318 Abegondo), o día 6 de outubro, xoves, ás 10:00 horas.

Resolución

Modelo de inscrición

Solicitude de exención