Criterio para a distribución de grupos de mañá ou de tarde