Xornadas de presentación e acollemento curso 2021/2022 CIFP Universidade Laboral

Os vindeiros días 15, 16 e 17 de setembro terán lugar as presentacións para o curso 2021/2022. 

Descarga o PDF coas datas e horarios concretos para cada grupo.