CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA PROBA ESPECÍFICA DE FÚTBOL NO CENTRO AUTORIZADO CAD REAL CLUB DEPORTIVO

A proba terá lugar nas instalacións deportivas do CAD Real Club Deportivo de La Coruña (Agra de Marcés, San Tirso de Mabegondo, 15318 Abegondo), o día 27 de setembro, luns, ás 10:00 horas.

(So poderán inscribirse na proba específica as persoas aspirantes que reúnan os requisitos académicos) 

 

- Prazo de solicitudes: ata o día 23 de setembro

- Documentación: inscrición, copia DNI, titulación ESO e pago da taxa (34€ proba de acceso (1))

- Listaxe de persoas admitidas: 24 de setembro (taboleiro de anuncios e páxina web do centro)

- PROBA: día 27 de setembro

- Aspirantes que superaron a proba: 28 de setembro

- Reclamacións ás cualificacións: ata o día 30 de setembro

- Listaxe definitiva de cualificacións: 1 de outubro

 

- Matrícula directa: por orde de chegada, ata completar as prazas: días 4 e 5 de outubro

 

(1)  Instrucións pago de taxas (códigos nas páxinas 4 e 6) 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesuniversidadelaboralcoruna/system/files/Gui%CC%81a_pago_taxas_telema%CC%81ticamente_0.pdf

Pago de matrícula por primeira vez:

  • Servizos xerais ………………………  13€
  • Apertura expte. Académico …...   22€
  • Matrícula ciclo completo ………… 125€

 

ADXUNTOS