Ciclos Superiores con prazas dispoñibles

Listaxe de Ciclos Superiores con prazas dispoñibles no CIFP Universidade Laboral, clasificados por modalidade (actualizado a 10/09/2021).

Prazo de matrícula ata o 15 de setembro ás 13:00 h e por orde de solicitude na secretaría do centro ata completar as prazas.

Modalidade FPDual

 • CS Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos. Empresa colaboradora ARCE-CLIMA
 • CS Mantemento electrónico. Empresa colaboradora PROSEGUR

 

Modalidade Ordinario

 • CS Mantemento electrónico
 • CS Mecatrónica industrial
 • CS Prevención de riscos profesionais
 • CS Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica
 • CS Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e de fluídos

 

Modalidade modular (adultos, consultar módulos dispoñibles)

 • CS Ensinanza e animación sociodeportiva
 • CS Enerxías renovables

 

Modalidade a distancia (consultar módulos dispoñibles)

 • CS Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica
 • CS Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e de fluídos