Oferta formativa


Benvida | Equipamento | Oferta formativa

No Departamento de Actividades Físicas e Deportivas do IES Universidade Laboral impartimos a materia de Educación Física de 1º de bacharelato e ofertamos os seguintes ciclos formativos:

Ensinanza e animación sociodeportiva

Acondicionamento Físico

Técnico Deportivo en Fútbol

Técnico Deportivo Superior en Fútbol