Equipamento


Benvida | Equipamento | Oferta formativa

No departamento de Actividades Físicas e Deportivas contamos co seguinte equipamento:

  • 4 aulas equipadas cun ordenador e canón de proxección.
  • 1 das aulas equipada con 15 ordenadores para o alumnado
  • 2 ximnasios polideportivos cubertos
  • 1 sala de musculación
  • 2 pistas polideportivas descubertas.
  • 1 pista de squash
  • Acceso ás instalacións deportivas do parque deportivo Acea da Ma:
    • Piscina, campo de fútbol, pistas de baloncesto,....