BACHARELATO

 

Curso 2017-18

 

Ofertamos as modalidades de Humanidades e Ciencias Sociais, e Ciencias.

Ademais das correspondentes materias troncais, específicas e de libre configuración autonómica, no noso centro ofértanse una ampla variedade de materias de libre configuración de centro.

A información relativa aos contidos está colgada no Portal Educativo da Xunta, na sección Guía LOMCE: Guía LOMCE.

No seguinte enlace atópanse os currículos de todas as materias de bacharelato, excepto as de libre configuración de centro: Currículo das materias de bacharelato.

No seguinte enlace atópanse as descricións das materias de libre configuración de centro que poderás elixir: Materias de libre configuración de centro (en construción).