Enquisa sobre usos lingüísticos das familias do centro

Durante este curso 2018-2019 estase a elaborar o Proxecto Lingüístico de Centro. É por este motivo polo que lles agradeceriamos que cubrisen a seguinte enquisa sobre os usos lingüísticos das familias do centro.

ENQUISA