Eleccións ao Consello Escolar 2018

Sorteo dos membros titulares e suplentes da Xunta Electoral

  • Celebrarase o vindeiro 30 de novembro ás 12:05 na secretaría do centro.

Constitución da Xunta Electoral

  • 5 de novembro ás 12:05 na sala de titorías do centro.

Prazo de admisión de candidaturas aos distintos sectores

  • Do 6 ao 12 de novembro de 09:00 a 14:00 na secretaría do centro.

Proclamación dos candidatos/as

  • 16 de novembro ás 12:05 na secretaría do centro.

Exposición do censo electoral de pais/nais/titotes legais

  • Ata o 16 de novembro.

 Campaña electoral

  • Do 16 ao 24 de novembro.

Votacións

  • 28 de novembro.