WebTrasancos

Procedemento de acreditación de competencias

A Consexería de Educación abre o prazo para a acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia profesional na Comunidade Autónoma de Galicia.

O prazo de presentación de solicitudes remata o día 21 de febreiro de 2014 e ten que realizarse empregando o impreso accesible no enlace https://www.edu.xunta.es/acreditacion

ou na sede electronica da Xunta de Galicia, no enlace https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?codCons=TR&codProc=305A&procedemento=TR305A