WebTrasancos

Aberto procedemento de Admisión

A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria ven de abrir os Procedementos e Prazos de Admisión na ESO e Baharelato para o vindeito curso. Nesta ligazón pode consultarse  a Orde completa, e nesta web, no apartado de Secretaría hai enlaces aos documentos necesarios para cada proceso: reserva de praza, solicitude de admisión e matrícula.

Os prazos establecidos para o curso 2013-2014 son os seguintes

Reverva de Praza: Só para alumnos cursando estudos de 6º de Primaria no centro adscrito (CEIP A Gándara) 18-22 de marzo (non terán que cumprir este trámite as persoas que xa o realizaran no prazo da orde anteriormente vixente)

Publicación de prazas vacantes: 2 de abril

Solicitude de Admisión: Procedemento para que soliciten praza os alumnos en calquera nivel académico procedentes doutros centros distintos do centro adscrito 5-17 de abril

Presentación de documentacións xustificativa: do 22 de abril ao 3 de maio. Só para alumnos que nbecesiten xustificar documentalmente algunha situación persoal alegada de cara á baremación das solicitudes (Ex. condición de familia numerosa)

Listaxe provisional de admitidos e excluidos: 10 de maio 

Listaxe definitiva de admitidos e excluidos: 31 de maio

Prazo de matrícula: 25 de xuño ao 10 de xullo

Prazo de matrícula extraordinario (setembro): do 1 ao 10 de setembro