WebTrasancos

AVISO DO CENTRO PARA O VERÁN

 

POR VACACIÓNS DO PERSOAL DO CENTRO E TAREFAS DE ORGANIZACIÓN E OUTRAS RELACIONADAS CO PROTOCOLO COVID, DURANTE O MES DE AGOSTO ESTARÁ HABILITADO PARA AVISOS URXENTES  O CORREO DO CENTRO:
 
ies.terra.trasancos@edu.xunta.es