WebTrasancos

INFORMACIÓN CORONAVIRUS

Estimadas familias:

Ante a alarma que se está creando con esta enfermidade, informarlles que no noso centro dispoñemos de todo o que nos recomenda a Consellería, xabón e papel en todos os baños e tamén nas zonas comuns e na conserxería do centro.

Fai días foron publicadas nesta web as recomendacións do ministerio e da Consellería ademais do correo que nos remitiron.

Tamén referente ás viaxes, sobre todo Roma, chamouse ao Ministerio, Consellería e Inspeccion Educativa antes e despois da chegada dos alumnos e seguimos estrictamente todas as instruccións que nos deron e que están dentro da nosa competencia.

Non é da nosa competencia suspender as clases nin  suspender a estes alumnos do dereito de asistencia.Isto é competencia, estrictamente, da Consellería de Educación.

En todo caso, dende o centro serán seguidas todas as recomendacións en todo momento.