WebTrasancos

PRAZO DE ADMISIÓN CURSO 2020/21

O  alumnado de nova incorporación que queira solicitar praza para o próximo curso no IES TERRA DE TRASANCOS pode facer a solicitude da seguinte forma:

-O PRAZO DE ADMISIÓN está aberto entre os días 1 e 20 de marzo (este día é un día non lectivo no centro polo que o centro permanecerá pechado, non obstante poderase entregar a documentación tamén o luns 23 de marzo)

Dentro dese prazo deberán facer entrega na Secretaría do Instituto o Anexo II (impreso de Solicitude de Admisión que pode atoparse no apartado de Secretaría, na marxe esquerda desta web)ou ben facelo a través da aplicación admisiónalumnado.