WebTrasancos

EXAMES SETEMBRO 2019

A continuación figuran os enlaces aos exames de setembro do presente curso 2018/2019:

1º ESO

2º ESO

2º ESO PMAR

3º ESO

3º ESO PMAR

4º ESO

1º Bacharelato

1º FP Básica Electricidade e Electrónica

1º FP Básica Servizos Comerciais

 

IMPORTANTE:

Cando a un/ha alumno/a lle coincida no calendario un exame do curso actual coa pendente da mesma ou doutra materia, deberá examinarse primeiro da/s pendente/s e, a continuación, da outra materia. De non ter tempo suficiente, deberá falar co/a profesor/a para concertar hora e día no que fará o exame da materia do seu curso. No caso de non facelo así constaralle como NON PRESENTADO.