Omitir cursos dispoñíbeis

Cursos dispoñíbeis

programa de orientación académico-profesional que te axuda a decidir o teu itinerario formativo.

Neste curso veremos a anatomía e fisioloxía do reproductor no ser humano.

TÉCNICAS DE ENXEÑERÍA XENÉTICA

Neste curso trataremos o tema da reproducción humana dende un punto de vista anatómico, fisiolóxico e social.

CURSO SOBRE O REINO ANOMAL

FOTOS INVERTEBRADOS

Presentación sobre a dinámica terrestre e a tectónica de placas.

Estas presentacións estan agrupadas por categorias para o uso da clase

A Xeografía é unha asignatura na que se pode aprender e comprender  aspectos moi variados da nosa realidade actual.

Guerra independencia española

Imáxenes de historia moderna

Introdución ao estudo da Idade Media en 2º ESO

 Estudaremos Mesopotamia como berce da escritura da humanidade

Exercicios en Hot Potatoes sobre obras clave do Renacemento.

Iniciación ao atletismo

Aquí poderás ver videos e outros materiais para aprender algo máis sobre baloncesto.Coñece os sinais, equipo básico
e normas de seguridade
para practicar o "sendeirismo".bbAquí atoparás a información que precisas para saber algo máis sobre a condición física e resolver con éxito o cuestionario.
cf
Atoparás aquí o apunte sobre a
condición física e o cuestionario que debes realizar no prazo previsto. Ademáis verás un
plan concreto de adestramento
para ser quen de correr
durante 30 minutos. Tamén
temos enlaces con exercicios
e plans para a mellora
da condición física.
Para empezar a coñecer as carreiras de orientación.
Para coñecer algo sobre o Béisbol
Aquí podes consultar os apuntes e ver uns vídeos que te axudarán a aprender algo máis sobre o bádminton.

Exercicios prácticos de circuitos eléctricos e a Lei de Ohm.

ACTIVIDADES MOVEMENTO E FORZAS 

movemento

presentacións dos alumnos

El producto final resultante de esta secuencia didáctica será la creación y representación de una obra de teatro en la que aparezcan los autores y la obra de la Generación del 27. Para ello será necesario profundizar tanto en la época, como en la vida u obra de estos escritores y, así mismo, en los rasgos del género teatral y los requerimientos de su puesta en escena.
Subir el fichero MP3 de lectura del libro de castellano
Club de lectura virtual do IES Terra de Turonio
Lingua Castela, lingua galega, historia e xeografía.
Exercicios de Lingua e Literatura para 4º da ESO
Viaje a través de la literatura desde la Edad Media hasta nuestros días.
sobre el Quijote
Diversos materiales para aprender a utilizar las TICs en la enseñanza.

Neste curso poderás profundar en diversos contidos relacionados coa vida e os estudos.

Ejercicios de lengua y literatura castellana para el primer ciclo de la ESO.
Diversos exercicios relacionados coa materia de Lingua e literatura Castelá.

Disfrutar de un capitulo del Quijote

Neste curso se desenvolverán os contidos correspondentes ao temario de lengua e literaturá castelá de 4ºESO.

Rincón de la poesía

Disfrutar de un capitulo del Quijote

Trátase de un espazo para os libros vivos creados polo alumnado de Proxinter

Lengua Castellana y Literatura 4ºESO
Exercicios tipo test de verbos regulares 

Unha vez lidos os libros recomendados podedes deixar aquí os vosos comentarios

Libro da Historia Interminable traducido ao galego e en formato flash
Criterios de Avaliación, Contidos por trimestre, Calendario exames.
Presentación en pdf sobre a Historia da Lingua Galega
Presentación en pdf sobre o funcionamento da biblioteca do instituto.

Cursos e actividades para Lingua Galega de 3º da ESO

Poderás atopar diferentes actividades para pór en práctica o galego e aprender non só a súa historia senón tamén os autores e autoras máis destacados.
some extra help for the students
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Here you are some texts for you to read and have some fun
Here you have some songs as a way to learn English

Experiencia de innovación nas aulas implementada en 4º de ESO.

Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.

Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Actividades de Matemáticas de 1º para o curso 2010_11.

Uso das follas de cálculo para a trigonometria

PRESENTACIÓN DE TRABALLOS REALIZADOS POR ALUMNOS E ALUMNAS DE 1º DE ESO DO CURSO 2007-2008

Actividades para reforzar as matemáticas de primeiro

Aprendemos combinatoria

Neste curso traballarás con fraccións dun xeito moooi entretido.

Coñecer vida de matemáticos

Lecturas recomendadas polo Departamento de Matemáticas

 exercicios para repasar as matemáticas pendentes 2º

ESta é unha pequena, non, mellor dito, pequenísima mostra das moitas cancións practicadas en clase.

Lástima que sexades tan tímidos que non queirades saír máis na web!!!

Este blog pretende contar a historia nos diferentes espazos musicais

Neste blog imos colgar recursos para traballar en 3º, e facer que a asignatura sexa máis interesante e dinámica, xa que continuamente iranse colgando novos materiais.

Espero que vos guste!

Afondamento na traxectoria das mulleres que formaron parte da historia da arte de xeito oculto.
A Teoría da cor

Aprender debuxando

Curso 2010/11 Tecnoloxía 2º B e C (non bilingüe)

Aquí tendes fotos e documentación de proxectos realizados por alumnos e alumnas de 2º de eso do Terra de Turonio.

Aquí tedes unha serie de recursos que vos poden resultar útilies para a materia de tecnoloxía.

activities and resources for the pupils of bilingual section from 2nd and 3rd level

Realizar unha webQuest sobre materiais

Aquí tedes unha serie de vídeos sobre os traballos do alumnado de terceiro.

Aquí tedes unha serie de recursos que vos poden resultar útilies para a materia de tecnoloxía.
ADMINISTRACIÓN XESTIÓN E COMERCIALIZACIÓN DA PEQUENA EMPRESA

Análise das técnicas de busca de emprego, formas habituais de contratación e dereitos e deberes esenciais dos traballadores

Aquí atoparás todo o relacionado co desenvolvemento do módulo de DINÁMICA DE GRUPOS do ciclo: "Condución de actividades Físico-deportivas no Medio Natural".logo
logo2


Aquí atoparás toda a
información e
os materiais de traballo
do módulo.
Obradoiro de Iniciativas Emprendedoras
Grupo mixto 4º ESO A e B
Obradoiro de Iniciativas emprendedoras
Grupo mixto 3º eso C e diversificación

Esquema de proxecto empresarial

4cuarto

Titoría primeiro
Materias para a aula de 1º C no PROXINTER.

poderás morrer de medo neste clube de lectura, pero seguro que non morrerás de aburrimento

Algúns consellos e ideas útiles para aprender a coidarnos.

Trata de facer esta web quest

Accede ao plan de evacuación do centro e ás páxinas de emerxenciasx da Xunta de Galicia
Memoria de actividades curso 2012/13
Desnvolvemento sostible do medio natural
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.

Aqui podemos facer o seguimento da Aula Sostible, así como  a evolución e os resultados finais.

Material elaborado no curso 2008/2009

Este é o noso espacio para participar no proxecto da Axenda XXI

Programas de radio feitos polos alumno/as de 4º da ESO.
Curso de formación para o profesorado que traballa no proxecto Abalar
Elaboración dun blog en Blogger. Actividades interactivas e multimedia nun blog.
Cración dunha wiki en Wikispace. Organización e aplicacións educativas da wiki.

Imos aprender como poder traballar na web dende a propia web do ies Terra de Turonio ou ben na aula virtual

Desde aquí poderedes descargar o noso proxecto, así como unha presentación resumo do que imos facer

aprender a utilizar a plataforma moodle

Novos videos sobre os modos de traballar na web

Neste curso explicaremos paso a paso como crear as actividades didácticas dentro de cada módulo de Moodle

Cousas que podemos facer coa PDI

Con este titorial poderedes manexar a PDI

Características do cabalo de pura raza galega

O mundo dos cabalos na literatura

Área de traballo común sobre o proxecto Ceibes no Monte


Orixe do cabalo.Búsqueda de información sobre o cabalo e pura raza galega.


Neste curso buscaremos información sobre o cabalo de pura raza galega

Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.

Here you are some questions you can find useful to prepare your tests.

Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
With this course we can learn how to search, find and deal with valuable information about any topic.
The aim is to develop learning strategies.

Programa de orientación Profesional que te axudará a decidir o teu futuro académico.

Curso para achegar actividades e materiais de información relativos ao Obradoiro do Proxecto Abalar
Desenvolvemento das capacidades de comprensión oral, producción e interacción orais, comprensión e expresión escritas.
Desenvolvemento das capacidades de busca e tratamento da información a través das TIC. Desenvolvemento do manexo das TIC nas tarefas cotiás de comunicación, procesamento de información e elaboración de tarefas.