Séguenos nas redes sociais: Facebook Teis

Curso 2018-2019

Relatos de medo e bandas deseñadas presentadas para o concurso do Samaín 2018

Un conto ou banda deseñada de samain Un conto ou banda deseñada de samain Un conto ou banda deseñada de samain Un conto ou banda deseñada de samain Un conto ou banda deseñada de samain Un conto ou banda deseñada de samain Un conto ou banda deseñada de samain Un conto ou banda deseñada de samain Un conto ou banda deseñada de samain Un conto ou banda deseñada de samain Un conto ou banda deseñada de samain Un conto ou banda deseñada de samain Un conto ou banda deseñada de samain Un conto ou banda deseñada de samain Un conto ou banda deseñada de samain Un conto ou banda deseñada de samain Un conto ou banda deseñada de samain Un conto ou banda deseñada de samain Un conto ou banda deseñada de samain Un conto ou banda deseñada de samainUn conto ou banda deseñada de samain Un conto ou banda deseñada de samain Un conto ou banda deseñada de samain Un conto ou banda deseñada de samain  Un conto ou banda deseñada de samain Un conto ou banda deseñada de samain Un conto ou banda deseñada de samain Un conto ou banda deseñada de samain Un conto ou banda deseñada de samain Un conto ou banda deseñada de samain Un conto ou banda deseñada de samain Un conto ou banda deseñada de samain
 
 

Eleccións ao Consello Escolar (novembro-2018): Calendario electoral.

 • Día 8 de novembro:
  • Publicación das convocatorias de eleccións nos distintos sectores educativos: profesores, pais/nais e alumnado.
  • Publicación provisional dos censos dos sectores educativos citados.
  • Envío de escritos ao Concello e a ANPA solicitándolles a designación dos seus representantes.
 • Día 8 de novembro: inicio do prazo de presentación de candidaturas aos distintos sectores, finaliza o día 16 de novembro ás 14:00 horas.
 • Día 19 de novembro, ás 11:30 horas, 2ª reunión da Xunta Electoral:
  • Proclamación e posterior publicación de candidaturas por sectores de representación.
  • Aprobación definitiva de censos electorais, unha vez resoltas as posibles reclamacións.
  • Aprobación de modelo de papeletas e sobres dos distintos actos electorais.
  • Sorteo público da designación dos membros das mesas electorais.
 • Día 26 de novembro: votacións de:
  • Pais, nais e titores legais do alumnado, de 18:00 a 20:00 horas.
  • Alumnado, de 11:30 a 13:00 horas e de 19:00 a 20:00 horas.
  • Persoal de administración e servizos, de 11:30 a 12:00 horas.

Eleccións dos representantes do alumnado ao consello escolar

CONVOCATORIA

De acordo coa RESOLUCIÓN do 25 de setembro de 2018, conxunta da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos (DOG do 08/10), a Xunta Electoral deste Centro, en virtude das atribucións que lle son conferidas pola lexislación vixente, dispón a convocatoria de eleccións ao Consello Escolar, SECTOR DO ALUMNADO, segundo as seguintes normas:

Eleccións dos representantes de nais, pais e titores/as legais ao consello escolar

CONVOCATORIA

De acordo coa RESOLUCIÓN do 25 de setembro de 2018, conxunta da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos (DOG do 08/10), a Xunta Electoral deste Centro, en virtude das atribucións que lle son conferidas pola lexislación vixente, dispón a convocatoria de eleccións ao Consello Escolar, SECTOR DE PAIS E NAIS DO ALUMNADO, segundo as seguintes normas:

Concurso de relatos e banda deseñada Samaín 2018

Concurso de relatos e banda deseñada
 
 
Distribuir contido