Séguenos nas redes sociais: Facebook Teis

Convocados os premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2016/2017

Aquel alumnado que teña cursados estudos de formación profesional de grao superior en 2016/17 (presencial ou a distancia) nalgún centro educativo da Comunidade Autónoma de Galicia e rematados no 2017, cunha cualificación final do ciclo formativo igual ou superior a 8,50 pode presentar a solicitude aos Premios extraordinarios de formación profesional.

Tedes cumprida información en http://www.edu.xunta.gal/portal/node/24232