Skip to main content

Axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2023

Finalizada a comprobación das solicitudes recibidas, faise pública a relación das listaxes de solicitudes admitidas, solicitudes que precisan da emenda dalgún aspecto e de solicitudes excluídas, así como das listaxe de prazas de reserva confirmadas e ábrese un prazo de 10 días naturais para emendar erros, falta de documentación, así como para efectuar reclamacións ou renuncias.

Máis información en: https://www.edu.xunta.gal/axudasle/